อนุทิน 170359 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๒๒

เช้านี้…สอนพี่ฟ้าคราม เรื่อง การให้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นว่าตัวเองควรทำสิ่งใด คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะเรื่องให้เป็นด้วยเหตุและผลนะลูก…สิ่งใดดี - ไม่ดี ควรแยกให้เป็น และให้ได้…หนูเกิดมาในโลกนี้ เกิดมาเพื่อให้ฝึกปฏิบัติแต่กรรมดี แยกให้เป็นลูก…เธอพยักหน้ารับทราบ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)