อนุทิน 170346 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๑๘

ต่อให้การทำงานยุ่ง ยากเพียงใด หากคน ๆ นั้นปฏิบัติในทางธรรมเสมอ ๆ ก็จะทำให้ผ่านไปได้ด้วยดี…เข้าใจในคำว่า “คนดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)