อนุทิน 170343 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๑๖

เช้านี้…ย่าสอนพี่ฟ้าครามว่า “หนูจงอยู่คนเดียวให้เป็น…ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนตลอดเวลา”…จากที่เธอเคยขอย่าไปรับที่ประตู ๓ เนื่องจากต้องการเล่นกับเพื่อนในตอนเย็น แต่มา ๒ วันนี้ เธอขอมารอย่ารับที่ประตู ๔ เธอเล่าให้ย่าฟังว่า “หนูอยากอยู่คนเดียวบ้าง”…คำสอนเริ่มได้ผล สุดท้ายก็จะติดเป็นนิสัยของเธอเองลูก เพราะนี่คือ การปฏิบัติธรรมที่เป็นพื้นฐานของชีวิต ต่อไปหนูก็จะสามารถอยู่คนเดียวเป็น…คนเราเกิดมาคนเดียว ก็ตายคนเดียว…หลักธรรมในความเป็นจริง…ย่ากำลังนำหลักธรรมมาสอนพี่ฟ้าคราม

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)