อนุทิน 170342 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๑๕

สุขทางโลก - สุขทางธรรม…นำมาปฏิบัติได้อย่างลงตัว ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองที่นำมาสู่การปฏิบัติ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)