อนุทิน 170340 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๑๓

เรียนรู้…ทางธรรมในทุก ๆ วัน ฝึกเสมอต่อการนำลงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน…จะเห็นถึง “บารมีธรรมในตนเอง” แม้ใครจะมองอย่างไร ก็มิใส่ใจในจริยาของผู้อื่น เพราะเป้าหมาย คือ “นิพพาน” หนทางแห่งการพ้นทุกข์…สาธุธรรม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)