อนุทิน 170335 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๑๒

บางคนบอกว่า ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่อง ธรรมะ…แต่ฉันว่า “พูดผิดแล้ว…คริ ๆ ๆ”…ธรรมะ มิใช่เรียนรู้อย่างเดียวค่ะ ต้องนำมาปฏิบัติด้วยตนเองด้วยค่ะ จึงจะทราบว่าคืออะไร…บอกกันไม่ได้หรอก มันต้อง ซ.ต.พ. ด้วยตนเองค่ะ (ซึ่งต้องพิสูจน์) แล้วจะรู้ว่า “ธรรมะ คืออะไร”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

สวัสดีครับอาจารย์/ปีนี้ผมขอเข้ารับการประเมินข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มที่ 3 อาจารย์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการนำเสนอในส่วนไหนบ้างครับ? ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ขอรับการประเมินครับ ขออนุญาตปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยนะครับ/ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

การขอข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรรมการจะประเมินเรื่องของ การครองตน การครองคน การครองงาน และผลงานที่เด่นของตัวเราเองที่ได้ปฏิบัติมาค่ะ…คุณเพชร…เตรียมเอกสารให้พร้อม เพราะเอกสารแสดงถึงผลงานของตัวเรา เพื่อให้คณะกรรมการได้ดู ส่วนการครองตน ครองคน ครองงาน ต้องบรรยาย หากแนบเอกสารที่แสดงถึงพฤติกรรมของเราเอง ผลงานที่ตัวเราได้ทำ มีผู้รับรองด้วย ก็จะยิ่งดีค่ะ เพราะคือ สมรรถนะและทักษะของตัวเราเองค่ะ…เชียร์นะคะ ผลงานที่แนบอาจมีคำสั่ง พร้อมรูปภาพบรรยายก็ได้ค่ะ