อนุทิน 170334 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๑๑

ทำไมมนุษย์จึงต้องศึกษาเรื่อง ธรรมะ…ไม่ลองปฏิบัติก็จะไม่ทราบหรอกค่ะว่า คืออะไร หมายถึงสิ่งใด ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองค่ะ จึงจะทราบ “ปัจจัตตัง” จะรู้ได้เฉพาะตนที่ลงมือทำการปฏิบัติจริงเท่านั้น เกี่ยวกับเรื่อง กาย - จิต…มิเสียแรงที่เกิดมาชาตินี้ เพราะมิได้รู้กันง่าย ๆ เมื่อรู้แล้วสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงของเราได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)