อนุทิน 170333 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๑๐

ฝึกสติปัฏฐานในทุก ๆ วัน ให้ได้และให้เป็น และจะเห็นถึงชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)