อนุทิน 170332 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

อสม ตรวจเบาหวาน ความดัน เชิงรุก พบเบาหวาน ความดัน สูง ดื้อ ไม่มารักษา 1 ราย ไม่นาน stroke

เขียน 02 Feb 2021 @ 16:37 ()


ความเห็น (0)