อนุทิน 170328 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๐๙

สิ่งใดที่ทำด้วยหัวใจ…สิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่เสมอ เพราะสุดท้าย มันคือ ความภูมิใจของตัวเราเอง…สิ่งนี้ ที่คนอื่นไม่สามารถรู้ในตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

ถูกต้อง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ