อนุทิน 170324 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๐๖

ช่วง ๒ ปีหลัง…ที่ใกล้จะเกษียณอายุนี้ เตรียมหลายเรื่องที่จะต้องทำ เช่น ทำรั้วบ้านให้กับทางเจ้าตัวเล็ก พ่อของพี่ฟ้าคราม พี่สกาย ซึ่งย่าบุษ คงต้องย้ายไปอยู่กับเจ้าลูกชายคนเล็กที่บ้านเดิม…ส่วนบ้านในเมืองยกให้เจ้าลูกชายคนโตไป…ดีที่บ้านเดิมปลูกไปแล้ว เพียงแต่ต่อเติมบางส่วนให้ดูดีขึ้น กว้างมากขึ้น ตอนนี้เริ่มต้นที่ จ้างคนเขาตัดต้นไม้ออกก่อน เพราะหมดสภาพแล้ว เตรียมโครงการต่อห้องใหม่ สำหรับตัวเองที่จะได้อยู่ อาศัย ไปจนหมดลมหายใจ…และล้อมรั้วให้แน่นหนามากขึ้น เตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการ…ตายไปแล้วบ้านหลังนี้ก็ยกให้เจ้าตัวเล็กไป

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)