อนุทิน 170318 - ต้นโมกข์

วุฒิภาวะคือการเรียนรู้

ที่จะออกห่างจากคนหรือสถานการณ์

ที่ทำร้ายสันติสุขในดวงใจ, ความเชื่อมั่นในตนเอง,

คุณค่า, ศีลธรรม, และการเห็นคุณค่าในตนเอง

เขียน 31 Jan 2021 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)