อนุทิน 170315 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๐๕

สิ่งหนึ่งที่การศึกษาไทย ไม่ได้สอนให้กับเด็กเล็ก ๆ ให้เป็น นั่นคือ การรู้จักบริหารจัดการ…ในความจริง ควรสอนให้เด็กเป็น เรื่อง การบริหารจัดการให้เป็น เช่น การบริหารจัดการเวลา…การบริหารจัดการตัวเอง…การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน…การบริหารจัดการสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ…การบริหารจัดการสิ่งที่ตนเองมีอยู่กับที่ตนเองไม่มีให้เป็นตั้งแต่เด็ก ๆ รวมถึงการคิด วิเคราะห์ แยกแยะด้วยตนเองให้เป็น ฯลฯ ซึ่งความจริง เด็ก ๆ มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องชี้แนะ…กรุณาอย่าสอนว่า “ต้องหาเงินให้เป็นอย่างเดียว”…เพราะนั่นเป็นการฝึก เมื่อโตขึ้นจะเกิดการแก่งแย่ง ชิงดีกัน และทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพราะเป็นการฝึกนิสัยในการบริหารจัดการให้เป็นตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ เพราะนี่คือ การบ่มเพาะ เมื่อโตขึ้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะติดตัวเขาเอง และเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาควรทำ นั้นคืออะไร

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)