อนุทิน 170314 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๐๔

ใครว่า “เงินไม่สำคัญในยุคนี้”…จะยุคไหน ๆ เงินก็มีความสำคัญทั้งนั้น เพียงแต่ว่า “จะใช้เงินอย่างไร ให้คุมค่า ให้เกิดประโยชน์ และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองได้มากที่สุดมากกว่า”…ที่ทราบมา หาเงินเพื่อแข่งกับโลก แข่งกับคนอื่น การเปรียบเทียบ ไม่รู้จักพอเพียง หรือเพียงพอ เรียกว่า เห็นคนอื่นมี ก็มีตามคนอื่น…แบบนี้ เรียกว่า เกินความพอดี สุดท้ายก็แก่งแย่ง แข่งขัน…ในความเป็นจริง ถ้ารู้จักความพอดี พอเพียง เพียงพอให้เป็น จะเงินเดือนน้อย หรือเงินเดือนมาก เงินก็มีความสำคัญในตัวเองสำหรับทุกคน…สิ่งสำคัญ คือ การรู้จักบริหารเงินให้เป็น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)