อนุทิน 170312 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๐๒

จงอย่าได้กลัว…ที่จะเดินคนเดียว

เรามาคนเดียว…ก็ไปคนเดียว

เพราะเมื่อตายแล้ว…ต่างคนก็ต่างไป

ฝึกให้เกิด และให้เป็น จะทำให้เข้าใจชีวิต ด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จงอย่าได้กลัว ที่จะเดินคนเดียว…………เจ๋งไปเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ คุณแม่มด เราจะแกร่งขึ้นเยอะเลยค่ะ