อนุทิน 17030 - มะปรางเปรี้ยว

อ.วิจารณ์กล่าวถึงงาน UKM ในครั้งนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการพูดถึงงานเป็สนตัวหลัก แต่มี km เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน

UKM เป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการในกลุ่มเล็กๆ และจะทำอย่างไรให้ UKM Network ให้พัฒนาในภาพใหญ่สู่ระดับประเทศอย่างไร

เขียน 02 Aug 2008 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)