อนุทิน 170294 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๙๗

ภาษาไทยวันละคำ…วันนี้ เสนอคำว่า “เฉย”…ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ ไม่แยแส…เพิกเฉย…ฯลฯความเห็น (0)