อนุทิน 17028 - มะปรางเปรี้ยว

อ.กีร์รัตน์ กำลังกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการเล่าเรื่องได้เห็นกรณีเรื่องแห่งความสำเร็จมากมาย และยังสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

และฝากเรื่องการขยายผลในการแลกเปลี่ยนในพื้นที่ได้อย่างไร

เขียน 02 Aug 2008 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)