อนุทิน 17028 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

อ.กีร์รัตน์ กำลังกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการเล่าเรื่องได้เห็นกรณีเรื่องแห่งความสำเร็จมากมาย และยังสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

และฝากเรื่องการขยายผลในการแลกเปลี่ยนในพื้นที่ได้อย่างไร

  เขียน:  

ความเห็น (0)