อนุทิน 170276 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๙๓

“ครอบครัวนักวิเคราะห์…สังเคราะห์”…ตั้งแต่อยู่มาเป็นคู่ชีวิตกับปู่เร มิมีวันไหน ที่เราไม่ได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแยกแยะ ในทุก ๆ เรื่องที่เราได้พบเจอ…ทำให้ครอบครัวเรา กลายเป็นว่า ก่อนจะทำสิ่งใด ๆ ต้องคิด พิจารณาดูให้ดี ๆ ก่อนว่า “สิ่งที่พวกเราได้กระทำนั้น มีเหตุและปัจจัยอะไร เข้ามากระทบ และผลที่จะเกิดนั้น คือ สิ่งใด“…จึงทำให้พวกเรากลายเป็นนักวางแผนไปโดยไม่รู้ตัว…จนลูก ๆ และตอนนี้ คือ หลาน ๆ ที่จะต้องสืบทอดความคิดเช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ได้อีก…เพราะการวางแผน คือ การตั้งเป้าหมาย การมีเป้าเป็นทิศทางที่จะดำเนินไปให้ถึงซึ่งความสำเร็จ ในอดีต คือ ความฝัน แต่ความแผนของพวกเรา จะชัดเจนกว่า คือ เป็นไปตามสิ่งที่เป็นจริงที่พวกเรามีอยู่

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)