อนุทิน 170275 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๙๒

ความดี คือ อะไร?…เราเรียนรู้ได้มากมาย เกี่ยวกับเรื่องการทำความดี…ความดีของตัวเรา อาจไม่เหมือนกับความคิดของคนอื่นในการทำดี แต่เพียงตัวเรารู้ว่า สิ่งที่เราได้กระทำนั้น คือ ความดี แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว…ความดี ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง มิใช่ผู้อื่นมานิยามคำว่า “ความดี” นี้ให้เรา

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)