อนุทิน 170271 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๙๑

ยิ่งอายุมากขึ้น…เราจะเห็นโลกกว้าง และความจริงของโลกมากขึ้น หากยิ่งนำหลักธรรมะเข้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยแล้ว จะเข้าใจโลกทั้งกว้างและลึก…ต้องค้นพบด้วยตัวของเราเอง เพราะคนแต่ละคนมีความคิด และไม่เหมือนกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)