อนุทิน 170259 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๘๗

ชีวิตจริง…เรื่องบางเรื่องก็มิได้เป็นไปได้ดังสิ่งที่คิดและฝันไว้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)