อนุทิน 170257 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๘๕

มนุษย์ทุกคน มิมีใครที่สมบูรณ์แบบ…มีทั้งดี-เสีย ในตัวเองทุกคน เพียงแต่จะใช้ส่วนดีในแต่ละคนได้อย่างไร

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง



ความเห็น (0)