อนุทิน 170253 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๘๑

เช้านี้…สอนพี่ฟ้าคราม เรื่อง การท่องจำเกี่ยวกับการวัดความยาว เช่น

๑ เซนติเมตร เท่ากับ ๑๐ มิลลิเมตร

๑ เมตร เท่ากับ ๑๐๐ เซนติเมตร

๑ กิโลเมตร เท่ากับ ๑๐๐๐ เมตร

ย่าบอกกับเธอว่า…ถึงแม้นโยบายภาครัฐบอกว่า สอนให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แต่ย่ามีความคิดว่า หนูก็ยังต้องท่องจำ บางเรื่องอยู่ดี เพราะไม่ท่องจำ ไฉนจึงจะเข้าใจว่ามันเป็นเช่นไร…เพราะการท่องจำ ทำให้เรารู้ + เข้าใจขึ้น และนำเรื่องไปคิด วิเคราะห์ แยกแยะได้ลูก…ช่วงนี้ เธอเรียนเรื่องแบบนี้ ด้วยการที่คุณครูสั่งให้ทำการบ้านด้วยตัวของเธอเอง ไม่มีการสอน แต่ให้ทำการบ้าน ซึ่งเธอก็สามารถทำได้ด้วยตัวของเธอเอง ด้วยการเข้าใจในโจทก์ที่สั่งให้ทำ…ในมุมคิดของย่า นี่คือ การรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวของเธอเอง…การมองเรื่อง มักมีสองด้านเสมอ…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)