อนุทิน 170245 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๗๘

คนปฏิบัติธรรม คือ คนที่ธรรมดา…แต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมสิ!!! มิใช่คนธรรมดา เพราะยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของธรรมชาติ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)