อนุทิน 170244 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๗๗

คนที่เหวี่ยง…วีน คนอื่น คือ คนที่ไม่ธรรมดา เพราะยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม จึงไม่ทราบ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)