อนุทิน 170240 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๗๕

เส้นทางสู่…อมตธรรม…<a href=”https://youtu.be/czxPfuORkl8”>https://youtu.be/czxPfuORkl8</a>

ที่มา : <a href=”https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0H4DcRJ8yfsgxvpMsoF53FaWtGBA_xOs8dnRFqns8xbMhRXEUqxGL2Ees&v=czxPfuORkl8&feature=youtu.be”>https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0H4DcRJ8yfsgxvpMsoF53FaWtGBA_xOs8dnRFqns8xbMhRXEUqxGL2Ees&v=czxPfuORkl8&feature=youtu.be</a>

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)