อนุทิน #17024

ด้านชุมชน มีการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

เขียน:

ความเห็น (0)