อนุทิน 17024 - มะปรางเปรี้ยว

ด้านชุมชน มีการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ของผู้ที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

เขียน 02 Aug 2008 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)