อนุทิน 170236 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๗๒

พลังจิต…หากฝึกในทุกขณะจิตกับการปฏิบัติธรรม จะทำให้จิตเกิดความเข็มแข็ง แข็งแกร่ง ไม่กลัวตาย เรียนรู้กับชีวิตจริง…มีมติ และสมาธิอยู่กับปัจจุบัน หมั่นฝึกด้วยจิตของเราเองอย่างสม่ำเสมอ…สุดท้ายจะทำให้เราเป็นคนที่มีพลังจิตที่เข้มแข็งขึ้น ไม่น่าเชื่อ จนกว่าตัวเราเองจะปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ดัง “ปัจจัตตัง” ที่พระพุทธองค์ได้สอนให้ตัวเราปฏิบัติด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)