อนุทิน 170235 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๗๑

เช้านี้…สอนพี่ฟ้าคราม เรื่อง “สติ”…ย่าบอกเธอว่า “เวลาทำสิ่งใด ให้มีสติ ให้รู้อยู่ว่าเรากำลังทำสิ่งใด เพราะหากตัวเรารู้ เราจะทำสิ่งนั้นได้ดี ผลย่อมออกมาดี และจงตั้งใจในสิ่งที่ทำ”…ในแต่ละวันย่าพร่ำบอกสิ่งดี ๆ ให้กับเธอในทุก ๆ วัน…ซึ่งเธอรับปากทุกครั้ง และย่าสังเกตในตัวเธอถึงสิ่งที่บอกเธอ…กิริยา การแสดงออกของเธอก็เป็นไปตามสิ่งที่ย่าบอก แสดงว่าสิ่งนั้น เธอกำลังซึมซับ และนำไปปฏิบัติ…ทุก ๆ คืน เธอจะบอกให้ย่าเปิดบทสวดมนต์ให้เธอฟังทุก ๆ คืน…เพราะนี่คือ การฝึกจิตให้มีความตั้งมั่น และมีสมาธิ…เธอรู้หรือไหมลูก สุดท้ายหนูจะได้พลังจิตที่เข้มแข็งเองค่ะ พี่ฟ้าคราม

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)