อนุทิน 170225 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๖๖

ตะเกียกตะกาย ไปเพื่อสิ่งใดเล่า…ค้นหาให้เจอกับชีวิตนี้…หยุดปล่อยวางเสียบ้าง จะเบาใจขึ้นมากเลย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)