อนุทิน 17022 - มะปรางเปรี้ยว

กลุ่มด้านการเรียนการสอน กำลังนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นการนำงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน

  • วิธีการหรือรูปแบบ การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการสอน
  • การนำประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไปใช้ในการสอน
  • นำหัวข้อวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
เขียน 02 Aug 2008 @ 10:13 ()


ความเห็น (0)