อนุทิน 17022 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

กลุ่มด้านการเรียนการสอน กำลังนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นการนำงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน

  • วิธีการหรือรูปแบบ การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการสอน
  • การนำประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไปใช้ในการสอน
  • นำหัวข้อวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
  เขียน:  

ความเห็น (0)