อนุทิน 170215 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๖๔

ในยุคนี้…มนุษย์ทำงานของภาครัฐ ต้องทราบและเรียนรู้เรื่อง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง + พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่…คนทำงานมิอาจทำสิ่งอื่นใด ตามอำเภอใจของตัวเอง เพราะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำลงไป

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)