อนุทิน 170199 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๕๗

วันนี้วันครู…”ตั้งจิตขอบูชาครูที่ให้ความรู้ต่อตัวของฉันเอง”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)