อนุทิน 17019 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

กลุ่มด้านปฏิบัติงานประจำ

มีตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างการทำงานของกลุ่มผู้ทำงานความสะอาดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ที่ได้ทำโครงการขยะน่ารัก และนวัตกรรมในการปฏิบัติในงานประจำ และต่อด้วยกลุ่มธุรการ ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานเพื่อร่วมกันพัฒนางาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)