อนุทิน 170188 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๕๒

ช่วงนี้…โรงเรียนปิด เพราะโควิด พี่ฟ้าคราม + พี่สกาย ได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านด้วยระบบ Online และอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านด้วยตนเอง…โดยมีแม่อ้อมกำกับ ยังคิดอีกว่า หากบ้านอื่นที่ไม่มีพ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย คอยกำกับดูแล เพราะต้องออกทำมาหากินจะทำอย่างไร…แค่สะท้อนความคิด…พี่ฟ้าคราม ยิ่งโต ยิ่งมีความรับผิดชอบ มีความคิดของตนเองมากขึ้น ส่วนพี่สกาย นายเป็นคนหน้าเป็น ชอบประจบย่า ปู่ และชอบเล่นเหมือนเด็กทั่วไป…ทั้งสองคนมีอารมณ์ร่าเริง เรียกว่า EQ มาเป็นที่หนึ่ง…ส่วนหนูเดวา ก็เช่นกัน อารมณ์ดี หน้าเป็น สำหรับเดวา ย่าไม่ได้เลี้ยง แต่พ่อภัครจะเป็นคนเลี้ยงเอง โดยเฉพาะโรงเรียนปิด…สิ่งนี้ที่ครอบครัวของย่า ต้องการฝึกพวกลูก-หลานของย่าให้มีความฉลาดทางอารมณ์ เพราะสิ่งนี้มีความสำคัญต่อตนเอง และสังคมในอนาคตมาก ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)