อนุทิน 170177 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๙

บางครั้ง…ในการพูดของมนุษย์ มักใช้ “วาทกรรม” ในการใส่ร้ายป้ายสี ให้คนอื่นเสียหาย และกลับมองว่า ทำให้ตัวเองดูดี…มิพึงกระทำ…สิ่งใดที่ทราบว่าไม่ดี มิควรกระทำ…ฝึกให้เกิดขึ้นในจิตของเราเสมอ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)