อนุทิน 170175 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๗

ปู่เร อายุ ๗๑ ปี…ปีนี้ เริ่มบอกพี่น้อง ลูกหลาน เกี่ยวกับการแบ่งมรดก ทรัพย์สินของฝ่ายพ่อแม่ตนเอง ที่เป็นมรดกที่ดินเสียเป็นส่วนมาก…เนื่องจากพี่สาว น้องสาว ไม่สมรส เป็นสาวโสด…มรดกจึงตกเป็นของหลาน ๆ ซึ่งมีลูกชายของปู่เร ๒ คน หลานสาว ๒ คน…สุดท้ายได้กันคนละ ๑๖ ไร่ ทรัพย์สินอื่นยังมิได้พูดถึง…ปู่เร เป็นคนวางแผนชีวิตให้กับทุกคนในครอบครัวเราเสมอ…นี่ยังไม่ได้รวมทรัพย์สินทางฝั่งของแม่บุษนะคะ…การวางแผนชีวิต นั้น สำคัญมาก เป็นอีกทักษะหนึ่งในการดำรงชีวิตมนุษย์…อย่าทำอะไร โดยไร้เป้าหมาย เพราะสามารถนำมาปรับ ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อีก

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)