อนุทิน 170174 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๖

ประสบการณ์ในการทำงาน…มีส่วนสำคัญมากในการทำงาน ยิ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูง ๆ หากคน ๆ นั้น ไม่มีทักษะในการบริหาร และความรู้ลึก รู้จริง อันตรายต่อตัวของท่านมาก…ภาครัฐ จึงมีกฎหมายต่าง ๆ เพื่อกำกับ ติดตามการทำงานของคน ๆ นั้นไง…ซึ่งเมื่อไม่รู้ ก็ต้องเรียนรู้ และจงอย่าเชื่อใจใคร จนกว่าจะได้ศึกษา และเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองจริง ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)