อนุทิน 170173 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๕

เงิน คือ พระเจ้า…เมื่อวันก่อน ได้สัมภาษณ์บุคลากรที่เข้ามาสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งจะเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้…ท่านบอกว่า ลาออกจากข้าราชการ เพราะต้องการค่าตอบแทนสูง…ฉันถามต่อว่า อาจารย์ไม่มองถึงอนาคตรึคะว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้น ท่านตอบว่าไม่…ในใจของฉันคิดว่า “หรือฉันมีความคิดโบราณ”…มาคิดอีกที ความคิดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิต + มีความอดทน + ความเร็วของโลกยุคปัจจุบัน จึงทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกันทางด้านกระบวนการคิด…ใครผิด ใครถูก มิอาจคาดเดาได้ ฉันอาจคิดผิดก็ได้ คริ ๆ ๆ…แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันมี และคิดได้ในตอนนี้ คือ ฉันคิดถูกที่เป็นข้าราชการ เพราะทุกเรื่องขึ้นอยู่กับตัวของเราเองที่จัดการ “ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน…และความไม่แน่นอน ก็คือ ความแน่นอน” มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวใครตัวมัน…เหตุที่ทราบ เพราะฉันถามแบบนี้กับข้าราชการทุกคนที่ลาออกและมาสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว คริ ๆ ๆ…มีเรื่องเล่าให้ฉันและเขาหัวเราะได้เสมอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)