อนุทิน 170172 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๔

คนเก่งสมัยนี้…คือ คนที่รู้จักเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากเหตุการณ์เปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน กาลเวลาเปลี่ยน ปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และประยุกต์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นและได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)