อนุทิน 17017 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

กลุ่มด้านการปฏิบัติงานประจำ

ผู้ที่เข้ากลุ่มจะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เป็นเกิดความสำเร็จนั้น นโยบายจากผู้บริหาร ทีงานเข้มแข็ง

ขณะนี้ตัวแทนกำลังกลุ่มกำลังเล่าเรื่องตัวอย่างความสำเร็จ จากพี่แป้น ผู้ทำงานในหน่วยงานกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งได้พบเห็นนักศึกษาซึ่งมีปัญหาด้านการเรียน จึงหาวิธีการแก้ปัญหาและให้คำแนะนำในการเรียน การใช้ชีวิต และจัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้นศ.ได้เรียนรู้ และมีพัฒนาทางด้านจิตใจอย่างไร

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)