อนุทิน 170153 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๓๙

ช่วงโควิด…ทำให้เราได้ข้อคิดมากมายกับการดำเนินชีวิต…ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน ส่วนความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน…ทุกเรื่องสามารถกลับตาลปัตรได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)