อนุทิน 170151 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๓๗

เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ว…สิ่งที่ควรระวังให้มาก ๆ นั่นคือ การระวังการกระทำ…คำพูด…และความคิด ต้องระมัดระวัง เพราะไม่เช่นนั้น ทำให้เสียผู้ใหญ่เอาง่าย ๆ

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (0)