อนุทิน 170148 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๓๕

การเข้าใจมนุษย์นั้น…เป็นการเข้าใจยากมาก ๆ จะให้เหมือนใจของเรานั้นคงจะไม่ได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)