อนุทิน 170144 - บุษยมาศ

อนทินที่ ๔๐๓๔

ย่าแซว พี่ฟ้าครามว่า ปีนี้ หนูเรียนอยู่ ป.๓…สงสัยหากจบชั้น ป.๓ หนูคงจบแบบงง ๆ ไหมคะ พี่ฟ้าคราม คริ ๆ ๆ เพราะพิษโควิด…สิ่งที่ย่าทำได้ คือ ให้เรียนรู้ทาง Online และอ่านหนังสือเรียนอยู่ที่บ้าน…อุบัติเหตุทางการเรียน ที่ใคร ๆ ก็มิอาจคาดคิดได้ว่า มันจะเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์…ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็น และให้ได้ลูก เพราะแบบนี้ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ…ใครไม่สอน เราก็สามารถอ่าน เรียนรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง…ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนลูก

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)