อนุทิน 170143 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๓๓

มนุษย์เรา เกิดมาเพื่อการฝึก…ก่อนที่จะทำการฝึก สิ่งแรก ก็คือ การได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่เริ่มตา เติบโต เรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย เช่น ประถม มัธยม และอุดมศึกษา เมื่อได้ศึกษาจนจบตามหลักสูตร เข้าสู่ช่วงวัยของการทำงาน ต่อไป คือ การฝึกทำงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของการทำงาน โดยสั่งสมประสบการณ์ เรียกว่า “ประสบการณ์ในการทำงาน หรือ ประสบการณ์ชีวิต”…ซึ่งบางคนก็ไม่ทราบ คิดว่า จบปริญญาสูงสุดแล้ว ก็จบเลย…การศึกษานั้น คือ จบค่ะ แต่ประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์ทำงานนัั้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)