อนุทิน 170135 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๓๐

สิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ขาด นั่นคือ ความมีเหตุผล โดยชอบยึดตนเองเป็นหลักในการใช้ชีวิต มิชอบการเรียนรู้กับความเป็นจริงของชีวิต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)