อนุทิน 170134 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๒๙

คนเรา สิ่งที่ยอมรับไม่ค่อยได้ นั่นคือ การยอมรับความจริง…ความจริงกับสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้ แต่คอยจะนำความรู้เดิมของตนเองนำมาเพื่อให้ดูว่าตนเองรู้…สิ่งที่ต้องฝึก คือ การเปิดใจยอมรับกับการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)