อนุทิน 170131 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๒๗

นิสัยเป็นคนที่ขี้เกรงใจคน…มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบ คือ การที่คนอื่นชอบซื้อของมาให้ ในความรู้สึกจริง ไม่ค่อยอยากจะรับนัก เพราะทราบถึงความที่เขาซื้อของมา เขาก็ต้องจ่ายเงิน ไม่รู้เขาเดือดร้อนหรือเปล่า คิดในแง่ดี คือ เขาอยากนำมาให้เรา…แต่ในความรู้สึกลึก ๆ คือ เป็นคนที่มิอยากได้ของ ๆ ใคร ในทุก ๆ เรื่อง ที่เราทำงาน เราทำตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้ดีที่สุดแล้ว แม้คนที่ไม่ให้ของเรา ๆ ก็ต้องดูแล รับผิดชอบให้ตลอดเวลาที่ได้ทำตามหน้าที่…จนบางครั้งต้องนึกว่า ทำอย่างไรที่จะตอบแทนคืนบ้าง ซึ่งอาการแบบนี้ มีทั้งผลดี-เสียต่อการทำงานเช่นกัน…การให้ของ ถ้าไม่ใช่เทศกาล นี่ถือว่า รับสินบน แต่ที่ได้รับ คือ วันเทศกาล เช่น ปีใหม่ สิ่งหลัง คือ ข้อยกเว้นในการรับสินบน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)